Achitofel

Hledám varianty 'achitofel' [ achitofel ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 15:31...dozvěděl, že mezi Abšalomovými spiklenci je také Achitofel, a tak se modlil: "Hospodine, obrať prosím...
2. Samuel 16:15...izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. Tehdy k Abšalomovi přišel i Davidův...
2. Samuel 16:21...obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce,...
2. Samuel 17:1...bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom.  Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím, vyberu...
2. Samuel 17:6...k Abšalomovi a ten mu řekl: "Toto navrhuje Achitofel. Máme se řídit jeho výrokem? Pokud ne, promluv ty...
2. Samuel 17:15...pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil Abšalomovi a izraelským stařešinům tak a...
2. Samuel 17:21...krále Davida: "Rychle, musíš se přebroditAchitofel proti vám radil tak a tak." David se tedy zvedl a...
2. Samuel 17:23... nezůstal jediný, kdo by Jordán nepřekročilAchitofel viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak...
1. Letopisů 27:33...královské syny. Dalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkijský. Po...

Slova obsahující achitofel: achitofel (9) achitofela (3) achitofelem (1) achitofelova (2) achitofelovi (1) achitofelovu (2) achitofelovy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |