Achimelecha

Hledám varianty 'achimelecha' [ achimelecha ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 21:9...nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani jinou...
1. Samuel 22:11...Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý jeho otcovský rod...
1. Samuel 22:20... osly i ovce, vše pobil mečem. Jeden ze synů Achimelecha, syna Achitubova, jménem Abiatar ale unikl....
1. Samuel 26:6...ze všech stran. David se pak zeptal Chetejce Achimelecha a Cerujina syna Abišaje, bratra Joábova: "Kdo...
1. Letopisů 24:6...v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží SádokaAchimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i...
1. Letopisů 24:31... v přítomnosti krále Davida jakož i SádokaAchimelecha a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |