Achimaac

Hledám varianty 'achimaac' [ achimaac ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Samuel 15:27... jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan. Počkám totiž v poušti naproti...
2. Samuel 15:36...Abiatarovi. Jsou tam s nimi i jejich dva synovéAchimaac Sádokův a Jonatan Abiatarův. Po nich mi vzkážete,...
2. Samuel 17:17...je s králem i všemi jeho muži konec!'" JonatanAchimaac zůstávali u pramene En-rogel. Chodívala tam...
2. Samuel 17:20...přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" " za potokem," odpověděla jim....
2. Samuel 18:19...říká Jad-abšalom, Abšalomův pomník. Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit...
2. Samuel 18:22...se Joábovi poklonil a rozběhl se. Sádokův syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za...
2. Samuel 18:23..." opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl JoábAchimaac běžel přes jordánskou rovinu a Habešana předběhl....
2. Samuel 18:27...běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá Achimaac, syn Sádokův." "To je dobrý muž," řekl na to král....
2. Samuel 18:28... "Přichází s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu k zemi. Potom řekl:...
2. Samuel 18:29...v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se králAchimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník Joáb...
1. Královská 4:15... syn Idův, spravoval MachanajimAchimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat)...
1. Letopisů 5:35...zplodil Sádoka, Sádok zplodil AchimaaceAchimaac zplodil Azariáše, Azariáš zplodil Jochanana,...
1. Letopisů 6:38... jeho syn Achitub, jeho syn Sádok a jeho syn Achimaac. Toto jsou sídliště a osady na jejich územích:...

Slova obsahující achimaac: achimaac (13) achimaace (1) achimaacova (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |