Achišovi

Hledám varianty 'achišovi' [ achišovi ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 21:11...a prchal toho dne před Saulem, dorazilAchišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli...
1. Samuel 21:12...Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece při tancích...
1. Samuel 27:2...se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu. David i jeho muži se tedy usadili...
1. Samuel 27:5...utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi...
1. Samuel 27:9...skot, osly, velbloudy i oděvy. Potom se vracelAchišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli...
1. Královská 2:39...utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že tví...
1. Královská 2:40...A tak vstal, osedlal osla a vydal se do GatuAchišovi hledat své otroky. Když odcházel z Gatu, vedl si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |