Achiáše

Hledám varianty 'achiáše' [ achiáše ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 14:3...Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl to syn Ichabodova bratra...
1. Královská 12:15...promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král...
1. Královská 14:18...řekl Hospodin skrze svého služebníka, proroka Achiáše. Ostatní Jeroboámovy skutky - jak válčil a kraloval...
1. Královská 15:29... jak to Hospodin řekl skrze svého služebníka Achiáše Šíloského. To vše kvůli hříchům, které Jeroboám...
2. Letopisů 9:29...sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve Vidění vidoucího Ida o Jeroboámovi,...
2. Letopisů 10:15...promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král...

Slova obsahující achiáše: achiáše (6) jismachiáše (1) jizrachiáše (1) jizrachiášem (1) malachiáše (1) zerachiáše (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |