Achiáš

Hledám varianty 'achiáš' [ achiáš ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Královská 4:3...Azariáš, syn Sádokův, byl knězem; ElichorefAchiáš, synové Šišovi, byli písaři; Jošafat, syn Achiludův,...
1. Královská 11:29...Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláště. Oba tam venku...
1. Královská 11:30...do nového pláště. Oba tam venku byli samiAchiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a...
1. Královská 14:2...žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu....
1. Královská 14:4... jak řekl. Vypravila se do Šíla a přišlaAchiášovu domu. Achiáš neviděl, oči mu pro stáří...
1. Královská 14:6... bude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál,...
1. Letopisů 2:25...byli: prvorozený Ram, dále Buna, Oren, OcemAchiáš a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou...
1. Letopisů 8:7... kteří byli vystěhováni do Manachatu: NaamanAchiáš a Gera, který je přestěhoval a který zplodil Uzu a...
1. Letopisů 11:36...Hararského; Elifal, syn Urův; Chefer MekeratskýAchiáš Pelonský; Checro Karmelský; Naaraj, syn...
Nehemiáš 10:27... Chašabna, MaasejášAchiáš, Chanan, Anan, Maluk, Charim a Baana...

Slova obsahující achiáš: achiáš (10) achiáše (6) achiášova (2) achiášovi (1) achiášovu (1) achiášův (2) jismachiáše (1) jizrachiáš (1) jizrachiáše (1) jizrachiášem (1) malachiáše (1) pekachiáš (2) pekachiášovy (1) petachiáš (4) semachiáš (1) zerachiáš (2) zerachiáše (1) zerachiášův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |