Achazově

Hledám varianty 'achazově' [ achazově ]. Nalezeny 2 verše.
2. Královská 20:11...k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět. V době...
Izaiáš 38:8... co ti slíbil: Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět." A slunce se na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |