Achaziášova

Hledám varianty 'achaziášova' [ achaziášova ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Královská 11:1...Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev,...
2. Královská 11:2... dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří...
2. Královská 13:1... Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se izraelským králem stal Joachaz, syn Jehuův....
2. Královská 14:13...judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud se vypravil na Jeruzalém....
2. Letopisů 22:10...tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev,...
2. Letopisů 22:11... Královské dceři Jošebě se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří...
2. Letopisů 25:23...judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud ho přivedl do Jeruzaléma....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |