Achaziášově

Hledám varianty 'achaziášově' [ achaziášově ]. Nalezeny 2 verše.
2. Královská 11:2...vyhladila všechny, kdo měli královský původAchaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale...
2. Letopisů 22:9...a ten hledal Hospodina celým srdcem." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |