Achaziášových

Hledám varianty 'achaziášových' [ achaziášových ]. Nalezen 1 verš.
2. Královská 1:18... syna Jošafatova, kralovat Joram. O ostatních Achaziášových skutcích, které vykonal, se, jak známo, píše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |