Achaziáše

Hledám varianty 'achaziáše' [ achaziáše ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 9:23...vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na Achaziáše: "Achaziáši, zrada!" Vtom ale Jehu napjal luk a...
2. Královská 10:13...pastýřů, narazil tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se. "Jsme Achaziášovi...
2. Královská 12:19...předků, judských králů Jošafata, JehoramaAchaziáše, i vlastní zasvěcené dary a všechno zlato, které...
1. Letopisů 3:11...Jošafata, ten měl syna Jehorama, ten měl syna Achaziáše, ten měl syna Joaše, ten měl syna Amaciáše, ten...
2. Letopisů 22:1...Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše. Všechny starší syny totiž v táboře povraždila...
2. Letopisů 22:9...jeho službách, a pobil i je. Poté nechal hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho zajali, přivedli...

Slova obsahující achaziáše: achaziáše (6) achaziášem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |