Achaziáš

Hledám varianty 'achaziáš' [ achaziáš ]. Nalezeno 16 veršù.
1. Královská 22:40...ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat Achaziáš. Jošafat, syn Asův, začal kralovat nad Judou ve...
1. Královská 22:50...sešlo, protože lodě ztroskotaly v Ecjon-geberuAchaziáš, syn Achabův, nabídl Jošafatovi: " spolu s tvými...
1. Královská 22:52...krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad Izraelem v Samaří dva...
2. Královská 1:2...Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti IzraeliAchaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy a zranil...
2. Královská 1:17...nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl...
2. Královská 8:24...Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaziáš. Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna...
2. Královská 8:25...Jorama, syna Achabova, začal nad Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se králem ve dvaadvaceti...
2. Královská 8:29...s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby...
2. Královská 9:16...Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak se...
2. Královská 9:21...a izraelský král Joram vyrazil. Také judský král Achaziáš vyjel; každý se vydal ve svém voze naproti Jehuovi...
2. Královská 9:27...poli, jak řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu...
2. Královská 9:29...ho k jeho otcům do jeho hrobu ve Městě DavidověAchaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku Achabova...
2. Letopisů 21:17...a ženy. Jediný, kdo mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě Hospodin ranil...
2. Letopisů 22:1...Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše. Všechny starší syny totiž v táboře povraždila...
2. Letopisů 22:6...s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby...
2. Letopisů 22:7... Při návštěvě Bůh přivodil jeho pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovi, šel s ním za Jehuem, synem...

Slova obsahující achaziáš: achaziáš (16) achaziáše (6) achaziášem (2) achaziáši (1) achaziášova (8) achaziášově (2) achaziášovi (1) achaziášovy (1) achaziášových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |