Achabovy

Hledám varianty 'achabovy' [ achabovy ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 21:21... uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána...
1. Královská 22:39...psi, přesně tak, jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonal, jaký postavil palác...
2. Královská 9:8...rukama Jezábel. Celý dům Achabův zahyneAchabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána...
2. Královská 10:17... Jakmile přijel do Samaří, pobil tam všechny Achabovy příbuzné, kteří ještě zbyli. Úplně je vyhladil,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |