Achabova

Hledám varianty 'achabova' [ achabova ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Královská 8:16...Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě za vlády judského krále Jošafata, začal nad...
2. Královská 8:25... Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův....
2. Královská 8:27...krále Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak...
2. Královská 8:29...přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil. Prorok Elíša zavolal jednoho z...
2. Královská 9:29... Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku Achabova syna Jorama. Jehu pak dorazil do Jizreelu. Když to...
2. Královská 10:11...Pak Jehu v Jizreelu pobil všechny pozůstaléAchabova domu a také všechny jeho přední muže, přátele i...
2. Letopisů 22:3... vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla k hanebnostem. Páchal, co...
2. Letopisů 22:4...otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádceAchabova domu. Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spolu s...
2. Letopisů 22:6...přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil. Při návštěvě Bůh přivodil jeho pád....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |