Achabovým

Hledám varianty 'achabovým' [ achabovým ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 21:8...Jizreelského obstarám." Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetí a rozeslala je...
2. Královská 8:28... Vždyť se do Achabova domu přiženil! SpoluAchabovým synem Joramem vytáhl proti aramejskému králi...
2. Královská 9:9...kmána do posledního pacholka! Naložím s domem Achabovým jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s...
2. Královská 10:30... co je v mých očích správné. Udělal jsiAchabovým domem všechno, co jsem chtěl, a proto budou na...
2. Letopisů 22:5...se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králemAchabovým synem Joramem, do války o Rámot-gileád. Aramejci...
2. Letopisů 22:8...dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské hodnostáře, totiž...

Slova obsahující achabovým: achabovým (6) achabovými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |