Achabem

Hledám varianty 'achabem' [ achabem ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 18:16... dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi...
2. Královská 9:25... jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem, když nad ním Hospodin vynesl ortel: ‚Za krev...
2. Letopisů 18:1...slávy, uzavřel sňatkem svého syna spojenectvíAchabem. Po několika letech Achaba navštívil v Samaří a ten...
Jeremiáš 29:22...s tebou Hospodin provede to, co s CidkiášemAchabem, které babylonský král upálil v plamenech!" Páchali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |