Achaba

Hledám varianty 'achaba' [ achaba ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 21:1...k následující události: Palác samařského krále Achaba v Jizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota...
1. Královská 22:20...pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a...
1. Královská 22:41...nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal království v pětatřiceti letech a...
2. Královská 9:7...lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků proroků i krev...
2. Letopisů 18:2...syna spojenectví s Achabem. Po několika letech Achaba navštívil v Samaří a ten pro něj a pro jeho doprovod...
2. Letopisů 18:19... Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |