Achabův

Hledám varianty 'achabův' [ achabův ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 22:50...lodě ztroskotaly v Ecjon-geberu. Achaziáš, syn Achabův, nabídl Jošafatovi: " spolu s tvými služebníky...
1. Královská 22:52...začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad Izraelem v Samaří dva roky. Páchal,...
2. Královská 3:1...Jošafata se izraelským králem stal Joram, syn Achabův, a kraloval v Samaří dvanáct let. Páchal, co je v...
2. Královská 8:27... co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Vždyť se do Achabova domu přiženil! Spolu s...
2. Královská 9:8...služebníků, prolitou rukama Jezábel. Celý dům Achabův zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele...
2. Královská 21:13...touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův. Vydrhnu Jeruzalém, jako se drhne mísa a po vytření...
2. Letopisů 21:13...jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu - své bratry,...
2. Letopisů 22:4... co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě...
2. Letopisů 22:7... jehož Hospodin pomazal, aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |