Abnerem

Hledám varianty 'abnerem' [ abnerem ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 2:19...uměl běhat jako divoká gazela. Pustil se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevo, jen za ním. Abner se...
2. Samuel 2:24...padl a zemřel, se tam zastavil. Potom se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když slunce zapadalo,...
2. Samuel 2:31...vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří byliAbnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě jeho...
2. Samuel 3:26...Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od studny Sira. David o tom...
2. Samuel 3:31...roucha, přepásejte se pytlovinou a naříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel za márami, a když Abnera v...
2. Samuel 3:33...plakal. Také všechen lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |