Abnera

Hledám varianty 'abnera' [ abnera ]. Nalezeno 13 veršù.
1. Samuel 17:55... jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živ,...
1. Samuel 26:14...s tebou, Abnere?" zavolal odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo to volá?" odpověděl Abner....
1. Samuel 26:15... kterému není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému...
2. Samuel 2:17... která se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam také tři synové...
2. Samuel 2:30...přišli do Machanajim. Joáb přestal pronásledovat Abnera a shromáždil své vojsko; kromě Asaela scházelo z...
2. Samuel 3:8... že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?"...
2. Samuel 3:21...kralovat, kdekoli si budeš přát." S tím David Abnera propustil a ten odešel v pokoji. Právě tehdy se...
2. Samuel 3:25...ho propustil a on si jen tak odešel? Znáš přece Abnera, syna Nerova! Přišel oklamat - chtěl vyzvědět,...
2. Samuel 3:28...před Hospodinem navěky nevinní, pokud jde o krev Abnera, syna Nerova. padne na hlavu Joába a na celý jeho...
2. Samuel 3:30...Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil jejich bratra Asaela v bitvě u...
2. Samuel 3:32..." Také král David kráčel za márami, a když Abnera v Hebronu pochovávali, král nad Abnerovým hrobem...
2. Samuel 3:37...dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy řekl...
1. Královská 2:32...otec David přece o vraždě izraelského vojevůdce Abnera, syna Nerova, ani o vraždě judského vojevůdce Amasy,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |