Abimelechovi

Hledám varianty 'abimelechovi' [ abimelechovi ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 20:3...tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci aleAbimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě,...
Genesis 21:25...řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu...
Genesis 21:27...neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham...
Genesis 26:1...se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl:...
Soudců 9:3...šechemským měšťanům a ti se přikloniliAbimelechovi. "Je to přece náš příbuzný," říkali si. Dali...
Soudců 9:28...Šechemova otce Chamora. Proč bychom sloužili Abimelechovi? Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych...
Soudců 9:31...města Zebul, vzplanul hněvem. Tajně poslalAbimelechovi posly se vzkazem: "Pozor, do Šechemu přišel...
Soudců 9:56...je mrtev, vrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci,...
Soudců 10:1...na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova. Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |