Abimelecha

Hledám varianty 'abimelecha' [ abimelecha ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 20:17..." Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti...
Soudců 9:6...a šli k dubu u šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotam,...
Soudců 9:16... zachovali jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali králem? Zachovali jste se dobře k...
Soudců 9:18...kameni a králem nad Šechemskými jste udělali Abimelecha, syna jeho děvečky - je to přece váš příbuzný!...
Soudců 9:19...a jeho domu oddaně a čestně, radujte seAbimelecha a on se raduje z vás! Ale pokud ne, pak z...
Soudců 9:20...a on se raduje z vás! Ale pokud ne, pak Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne šechemské měšťany i...
Soudců 9:23...panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha sváru, a...
Soudců 9:24...jejich krev dopadla na jejich nevlastního bratra Abimelecha, který je povraždil, i na šechemské měšťany,...
Soudců 9:27...do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn Ebedův, vykřikoval: "Kdo je Abimelech...
Soudců 9:29...Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu: ‚Abimelechu, sbírej si...
2. Samuel 11:21...- to nevíte, že se z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |