Abihu

Hledám varianty 'abihu' [ abihu ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 24:1...Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, NádabAbihu a sedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky...
Exodus 24:9...základě všech těchto slov." Mojžíš, Áron, NádabAbihu a sedmdesát izraelských stařešinů pak vystoupilo na...
Exodus 28:1...kněžskou službu - Áron a jeho synové NádabAbihu, Eleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi...
Leviticus 10:1...a padli na tvář. Áronovi synové NádabAbihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň,...
Numeri 3:2...jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar; to jsou jména Áronových synů,...
Numeri 3:4...kněží pověřených ke kněžské službě. NádabAbihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti...
Numeri 26:60...jejich sestru Miriam. Áronovi se narodil NádabAbihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu však zemřeli, když...
Numeri 26:61...narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. NádabAbihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali...
1. Letopisů 5:29...Áron, Mojžíš a Miriam. Synové Áronovi: NádabAbihu, Eleazar a Itamar. Eleazar zplodil Pinchase, Pinchas...
1. Letopisů 24:1...uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: NádabAbihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní...
1. Letopisů 24:2...Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. NádabAbihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství...

Slova obsahující abihu: abihu (11) abihua (1) abihud (1) abihuda (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |