Abigail

Hledám varianty 'abigail' [ abigail ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Samuel 25:3...muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to velmi chytrá a neobyčejně krásná žena, ale...
1. Samuel 25:14...z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi...
1. Samuel 25:18... Jenže je to takový ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět...
1. Samuel 25:23... nechám do rána jediného pacholka!") Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle sesedla z osla, padla před...
1. Samuel 25:32... vzpomeň si na svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes...
1. Samuel 25:36... Uvidíš, že jsem poslechl a vyhověl jsem ti." Abigail se tedy vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal...
1. Samuel 25:39...zpátky na jeho hlavu." Potom David poslal pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženu. Davidovi...
1. Samuel 25:40...ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za tebou posílá,...
1. Samuel 25:42... jež umývá nohy služebníků svého pána." Poté Abigail rychle nasedla na osla a provázena svými pěti...
1. Samuel 27:3... David pak obě své ženy, Achinoam JizreelskouAbigail, vdovu po Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi...
1. Samuel 30:5...i obě Davidovy ženy, Achinoam JizreelskáAbigail, vdova po Nábalovi Karmelském. David byl tehdy v...
2. Samuel 2:2...s oběma svými manželkami, Achinoam JizreelskouAbigail, vdovou po Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou...
2. Samuel 3:3...byl Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý KileabAbigail, vdovy po Nábalu Karmelském; třetí Abšalom, syn...
2. Samuel 17:25...syn muže jménem Jeter Izmaelský, který si vzal Abigail, dceru Nachašovu, sestru Joábovy matky Ceruji.)...
1. Letopisů 2:16...Ocema a sedmého Davida. Ti měli sestry CerujuAbigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele....
1. Letopisů 2:17... Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a AsaeleAbigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský....
1. Letopisů 3:1...Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý DanielAbigail Karmelské; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |