Abiatarovi

Hledám varianty 'abiatarovi' [ abiatarovi ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 22:22...že Saul povraždil Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský,...
1. Samuel 23:9... jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal: "Hospodine,...
2. Samuel 15:35...dvoře uslyšíš, to oznámíš kněžím SádokoviAbiatarovi. Jsou tam s nimi i jejich dva synové, Achimaac...
2. Samuel 17:15...neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím SádokoviAbiatarovi: "Achitofel radil Abšalomovi a izraelským...
2. Samuel 19:12...Izrael, vzkázal král David kněžím SádokoviAbiatarovi: "Vyřiďte judským stařešinům: Proč máte být...
1. Královská 2:27...jsi všechna strádání mého otce." Tak Šalomoun Abiatarovi odebral Hospodinovo kněžství, aby se naplnilo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |