Abiatarem

Hledám varianty 'abiatarem' [ abiatarem ]. Nalezeny 3 verše.
2. Samuel 15:27...knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať seAbiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši...
2. Samuel 15:29... než od vás dostanu další zprávu." A tak SádokAbiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tam....
1. Královská 1:7... Domlouval se s Joábem, synem Ceruji, a s knězem Abiatarem. Ti Adoniáše podporovali. Kněz Sádok, Jojadův syn...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |