Abiatara

Hledám varianty 'abiatara' [ abiatara ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 30:7...Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když...
1. Královská 1:19...a sezval tam všechny královské syny i kněze Abiatara a velitele vojska Joába, ale tvého služebníka...
1. Královská 1:25...královské syny i vojenské velitele a také kněze Abiatara. Ti s ním hodují, pijí a volají: ‚ žije král...
1. Královská 1:42...nedořekl, když vtom přišel Jonatan, syn kněze Abiatara. Adoniáš ho vyzval: "Pojď blíž. Jsi ctihodný muž,...
1. Královská 2:22...můj starší bratr a navíc na své straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy...
1. Královská 2:26... syna Jojadova, a ten ho popravil. Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím....
1. Královská 2:35...Benajáše, syna Jojadova, a knězem namísto Abiatara ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro Šimeiho a...
1. Letopisů 15:11...a 112 jeho bratrů. David povolal kněží SádokaAbiatara a také levity Uriela, Asajáše, Joela, Šemajáše,...
Marek 2:26...měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |