Abiatar

Hledám varianty 'abiatar' [ abiatar ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 22:20...ze synů Achimelecha, syna Achitubova, jménem Abiatar ale unikl. Uprchl k Davidovi a oznámil mu, že Saul...
1. Samuel 23:6...jejich stáda a osvobodil obyvatele KeilyAbiatar, syn Achimelechův, utekl za Davidem do Keily a vzal...
1. Samuel 30:7...Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když...
2. Samuel 15:24... dokud celý zástup neopustil město. Přišel tamAbiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do...
2. Samuel 15:35...rady. Budou tam s tebou také kněží SádokAbiatar. Cokoli tedy na královském dvoře uslyšíš, to...
2. Samuel 20:25...Achiludův, byl kancléřem, Šeja písařem a SádokAbiatar kněžími. Ira Jairský pak byl Davidovým knížetem....
1. Královská 4:4... syn Jojadův, byl velitelem vojska; SádokAbiatar byli kněžími; Azariáš, syn Nátanův, byl vrchním...
1. Letopisů 27:34...Achitofelovi nastoupil Jojada, syn Benajášův, a Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb. David...

Slova obsahující abiatar: abiatar (8) abiatara (9) abiatarem (3) abiatarova (1) abiatarovi (6) abiatarův (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |