Abišajovi

Hledám varianty 'abišajovi' [ abišajovi ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 16:11...' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj...
2. Samuel 18:2...Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. "Také...
2. Samuel 18:5...a tisících. Král tehdy přikázal JoáboviAbišajovi a Itajovi: "Zacházejte mi s Abšalomem šetrně -...
2. Samuel 18:12...na vlastní uši, jaké rozkazy dal král toběAbišajovi a Itajovi: ‚Dávejte pozor na mého chlapce...
2. Samuel 20:6... ale v určené lhůtě to nestihl. David proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může uškodit...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |