Abišaj

Hledám varianty 'abišaj' [ abišaj ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Samuel 26:6...pak zeptal Chetejce Achimelecha a Cerujina syna Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do...
1. Samuel 26:8...ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do...
2. Samuel 2:18...porazili. Byli tam také tři synové Ceruji: JoábAbišaj a Asael. Tento Asael uměl běhat jako divoká gazela....
2. Samuel 3:30...nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil jejich bratra...
2. Samuel 16:9... To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč tenhle...
2. Samuel 19:22...naproti jako první z celého domu Josefova." Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít?...
2. Samuel 21:17...výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida zabijeAbišaj, syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal na pomoc;...
2. Samuel 23:18...hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na...
1. Letopisů 11:20...hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a...
1. Letopisů 18:12... Moábcům, Amoncům, Filištínům a AmalekovcůmAbišaj, syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném...

Slova obsahující abišaj: abišaj (10) abišaje (4) abišajem (5) abišajovi (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |