Abiášovy

Hledám varianty 'abiášovy' [ abiášovy ]. Nalezeny 3 verše.
1. Královská 15:7...po celou tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo,...
2. Letopisů 13:20...i s jejich vesnicemi. Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že...
2. Letopisů 13:22...zplodil dvaadvacet synů a šestnáct dcer. Ostatní Abiášovy skutky - jeho slova i činy - jsou sepsány ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |