Abiášem

Hledám varianty 'abiášem' [ abiášem ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 15:6...- kromě onoho případu s Uriášem Chetejským. Mezi Abiášem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Ostatní...
1. Královská 15:7... jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl ke svým...
2. Letopisů 13:2...se jmenovala Maaka, dcera Uriela z Gibeje. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš se vypravil do...
2. Letopisů 13:15...pokřik. Jakmile zazněl jejich pokřik, Bůh před Abiášem a Judskými porazil Jeroboáma a celý Izrael. Synové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |