Abiáše

Hledám varianty 'abiáše' [ abiáše ]. Nalezeny 4 verše.
1. Letopisů 3:10... Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl syna Asu, ten měl syna Jošafata, ten měl...
2. Letopisů 11:20...si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje, Zizu a Šelomita. Rechoboám miloval Maaku...
2. Letopisů 11:22...synů a šedesát dcer). Proto upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak...
Matouš 1:7... Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu, Asa zplodil Jošafata, Jošafat...

Slova obsahující abiáše: abiáše (4) abiášem (4) chašabiáše (2) rechabiáše (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |