Abel mecholy

Hledám varianty 'abel mecholy' [ abelu (1) abel (11) | mecholy ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 7:21A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk směrem k Bet-šitě, směrem na Cereru, ke břehu u Abel-mecholy naproti Tabatu.
Soudců 7:22...k Bet-šitě, směrem na Cereru, ke břehuAbel-mecholy naproti Tabatu. Izraelští muži z Neftalíma,...
1. Královská 19:15"Vrať se, odkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebe.
1. Královská 19:16... za krále nad Izraelem a Elíšu, syna ŠafatovaAbel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne...

Slova obsahující abel mecholy: abel (11) abelu (1) mehetabel (2) mehetabelova (1) mešezabel (1) mešezabelova (1) mešezabelův (1) tabelem (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |