Abšalomem

Hledám varianty 'abšalomem' [ abšalomem ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 14:31...to pole vypálili. Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili...
2. Samuel 15:11...zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem...
2. Samuel 15:12...ze svého města Gilo. Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil...
2. Samuel 15:13...dorazil posel se zprávou: "Srdce Izraelců jeAbšalomem." David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním...
2. Samuel 17:26... sestru Joábovy matky Ceruji.) IzraelAbšalomem v čele se tedy utábořil v gileádském kraji. Když...
2. Samuel 18:5...Joábovi, Abišajovi a Itajovi: "Zacházejte miAbšalomem šetrně - vždyť je to můj chlapec!" Celé vojsko...
2. Samuel 19:10...ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále,...
1. Královská 2:7...jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna Gerova,...
Žalmy 3:1... Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |