Abšaloma

Hledám varianty 'abšaloma' [ abšaloma ]. Nalezeno 15 veršù.
2. Samuel 13:4...se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžko a dělej, že...
2. Samuel 13:20..." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se...
2. Samuel 14:1... Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl odtud jednu...
2. Samuel 14:21..."Tak dobře, udělám to. Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a...
2. Samuel 14:23..." Potom Joáb vstal, odešel do Gešuru a přivedl Abšaloma do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k...
2. Samuel 14:33...tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval, a ten k němu přišel a poklonil se...
2. Samuel 16:8... ale Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!"...
2. Samuel 16:22...to odhodlání všech, kdo jsou s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom před zraky...
2. Samuel 17:14...rozhodl zmařit Achitofelovu dobrou radu, aby na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím...
2. Samuel 18:5... jaké příkazy dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě...
2. Samuel 18:10...to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil...
2. Samuel 18:12...a Itajovi: ‚Dávejte pozor na mého chlapce Abšaloma.' Vždyť bych tím ohrozil vlastní život! Před...
2. Samuel 18:15... obstoupilo ho deset Joábových zbrojnošů a ubili Abšaloma k smrti. Joáb potom zatroubil na roh a zastavil...
2. Samuel 18:17...zastavil vojsko v dalším pronásledování IzraeleAbšaloma vzali, hodili ho v lese do velké jámy a navršili...
2. Samuel 19:2...bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |