Aštartě

Hledám varianty 'aštartě' [ aštartě ]. Nalezeny 2 verše.
Soudců 2:13... Opustili Hospodina, aby sloužili BaaloviAštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a...
1. Královská 11:33...proto, že opustil a klaněl se sidonské bohyni Aštartě, moábskému bohu Kemošovi a amonskému bohu Molochovi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |