Aštarotu

Hledám varianty 'aštarotu' [ aštarotu ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 1:4...v Chešbonu a bášanského krále Oga sídlícíhoAštarotu a v Edrei, začal Mojžíš v moábské zemi v Zajordání...
Jozue 9:10...králi Sichonovi a bášanskému králi OgoviAštarotu. Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé...
Jozue 12:4...král Og z přežívajících Refajců. Ten sídlilAštarotu a v Edrei a ovládal horu Hermon, Salchu i celý...
Jozue 13:12...Oga, který patřil k přeživším Refajcům a vládlAštarotu a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazil a vyhnal....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |