Aškelonu

Hledám varianty 'aškelonu' [ aškelonu ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 14:19...Tehdy se ho zmocnil Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů, svlékl je a jejich šaty...
Jeremiáš 47:7... když mu Hospodin poručil? Poslal jej proti Aškelonu, namířil jej proti pobřeží!" Toto praví Hospodin...
Amos 1:8...toho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezloAškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů...
Sofoniáš 2:7...tam najdou pastvu. Večer pak ulehnou v domech Aškelonu - Hospodin změní jejich osud! "Slyšel jsem Moábovy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |