Ašerových

Hledám varianty 'ašerových' [ ašerových ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 2:27...700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o počtu...
Numeri 7:72...Amišadajova. Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna...
Numeri 26:47...dcera se jmenovala Serach. To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých...
Jozue 19:31...dva měst s osadami. To je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |