Ašeřiny

Hledám varianty 'ašeřiny' [ ašeřiny ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Královská 17:10...košatým stromem si nadělali posvátné sloupyAšeřiny kůly. Na všech těch výšinách pálili kadidlo, jako...
2. Královská 18:4...obětní výšiny, rozbil posvátné sloupy a rozřezal Ašeřiny kůly. Roztloukl i bronzového hada, kterého kdysi...
2. Královská 23:14... Jošiáš roztříštil posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a místa po nich naplnil lidskými kostmi....
2. Letopisů 14:2...obětní výšiny, zničil posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi, aby hledal Hospodina, Boha...
2. Letopisů 31:1...městech rozbíjeli posvátné sloupy, káceli Ašeřiny kůly a bourali obětní výšiny a oltáře všude v...
2. Letopisů 33:3...Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil...
2. Letopisů 33:19...než se ponížil, vystavěl obětní výšiny a vztyčil Ašeřiny kůly a sochy - to vše je zapsáno ve Slovech...
2. Letopisů 34:4...kadidlové oltáříky nad nimi rozsekal na třískyAšeřiny kůly, sochy a odlitky rozdrtil a rozházel po...
2. Letopisů 34:7...bořil jejich chrámy, porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly a sochy a rozsekal kadidlové oltáříky po celé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |