Ašeřin

Hledám varianty 'ašeřin' [ ašeřin ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 6:25... Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na vrchu toho kopce pak...
Soudců 6:28...ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je strženAšeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na...
Soudců 6:30... zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem...
1. Královská 16:33...a v něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel...
2. Královská 13:6... a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin posvátný kůl. Proto z Joachazova vojska nezbylo více...
2. Královská 21:3...zničil. Postavil také oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se...
2. Královská 23:15...výšinu spálil a rozdrtil na prach. Spálil také Ašeřin kůl. Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu...

Slova obsahující ašeřin: ašeřin (7) ašeřina (1) ašeřiny (9) ašeřiných (1) ašeřiným (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |