Ašdodu

Hledám varianty 'ašdodu' [ ašdodu ]. Nalezeno 12 veršù.
Jozue 11:22...nezůstal; přežili jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin...
Jozue 15:46...vesnice a osady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a...
1. Samuel 5:1...Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu. Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a...
1. Samuel 5:5...vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámuAšdodu, dodnes nestoupají na Dágonův práh.) Na Ašdoďany...
1. Samuel 5:7...a Ašdod i s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha...
2. Letopisů 26:6...proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, JabnyAšdodu a vystavěl v okolí Ašdodu i jinde na filištínském...
Nehemiáš 13:23...době jsem také viděl, jak si Židé berou ženyAšdodu a také Amonky a Moábky. Jejich děti místo židovsky...
Izaiáš 20:1... V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního velitele a ten jej napadl a dobyl, v...
Jeremiáš 25:20...země, Aškelon, Gazu, Ekron i ty, kdo zbyliAšdodu; Edom, Moáb i...
Amos 1:8...pohltil její paláce. Odstraním toho, kdo trůníAšdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti...
Amos 3:9...mluví, kdo by neprorokoval? Na palácíchAšdodu zvolejte, vyhlaste na palácích v Egyptě: Shromážděte...
Zachariáš 9:6...pak přijde o krále, Aškelon bude vylidněn, v Ašdodu budou bydlet bastardi a s pýchou Filištínů skoncuji:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |