Ašdod

Hledám varianty 'ašdod' [ ašdod ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 13:3...Kananejcům) - pětice filištínských států: GazaAšdod, Aškelon, Gat a Ekron. Dále území Avijců na jihu....
Jozue 15:47...od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gaza s jejími vesnicemi...
1. Samuel 5:6...dolehla ruka Hospodinova - přinesla pohromuAšdod i s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu...
1. Samuel 6:17...vrátili jako odškodné Hospodinu: jeden za Ašdod, jeden za Gazu, jeden za Aškelon, jeden za Gat a...
Sofoniáš 2:4...hněvu. Gaza opuštěna bude, Aškelon zpustneAšdod bude vyhnán v poledne, Ekron vykořeněn. Běda,...

Slova obsahující ašdod: ašdod (5) ašdodsky (1) ašdodu (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |