800

Hledám varianty '800' [ 800 ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 5:4...mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a...
Genesis 5:19...Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a...
2. Samuel 24:9...předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo...
1. Letopisů 12:25...přenesli Saulovo království na Davida: Z Judy800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím. Ze...
1. Letopisů 12:31... doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu. Z...
2. Letopisů 13:3... Jeroboám se vypravil s vojskem čítajícím 800 000 vybraných bojovníků. Abiáš se postavil na horu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |