80

Hledám varianty '80' [ 80 ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 5:29...Adoniram. Šalomoun měl v horách 70 000 nosičů80 000 lamačů kamene. Kromě toho Šalomoun ustanovil 3 300...
1. Letopisů 15:9...jeho bratrů. Ze synů Hebronových vůdce Eliel80 jeho bratrů. Ze synů Uzielových vůdce Aminadab a 112...
2. Letopisů 2:1...palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče80 000 mužů jako lamače kamene. Dozíralo na 3 600...
2. Letopisů 2:17...153 600. Z nich určil 70 000 za nosiče80 000 za lamače kamene v horách a 3 600 za předáky, aby...
Ezdráš 8:8...Šefatiášových: Zebadiáš, syn Michaelův, a s ním 80 mužů; ze synů Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním...

Slova obsahující 80: 180 (4) 280 (2) 580 (1) 80 (5) 800 (6) 807 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |