74

Hledám varianty '74' [ 74 ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 1:27...od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 2:4...Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce...
Ezdráš 2:40...Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodaviášových 74 zpěváci, synové Asafovi...
Nehemiáš 7:43...Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodevjášových 74 zpěváci, synové Asafovi...

Slova obsahující 74: 74 (4) 743 (2) 745 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |