666

Hledám varianty '666' [ 666 ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 10:14...na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, z...
2. Letopisů 9:13...na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, kupců a...
Ezdráš 2:13...Azgadovi 1 222 synové Adonikamovi 666 synové Bigvajovi 2...
Zjevení 13:18... šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666. A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |