650

Hledám varianty '650' [ 650 ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 1:25...od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 2:15...Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů...
Ezdráš 8:26...Izrael. Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče650 talentů stříbra, 100 talentů stříbrného náčiní, 100...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |