60

Hledám varianty '60' [ 60 ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 7:88...kozlů. Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k...
Numeri 26:27...rod jachleelský. To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a...
1. Královská 5:2...dvůr představovala: 30 korů jemné mouky60 korů hrubé mouky, 10 kusů krmného dobytka, 20 kusů...
1. Královská 6:2... který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký. Před...
2. Letopisů 3:3...Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré...
2. Letopisů 12:3...egyptský vládce Šišak. Měl 1 200 vozů60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním táhlo z...
Ezdráš 6:3...původních základech. Nechť je 30 loktů vysoký60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. Po třech vrstvách...
Ezdráš 8:13...Elifelet, Jehiel, Šemajáš a s nimi dalších 60 mužů; ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů...
Ezechiel 40:14...dokola k pilířům ústícím do nádvoří měřila 60 loktů. Od vstupního průčelí po průčelí síně na opačné...
Daniel 3:1...Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká. Nechal ji postavit na...

Slova obsahující 60: 160 (1) 360 (3) 60 (12) 600 (24) 601 (1) 603 (3) 760 (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |